برنامه استانی نیروهای متخصص و ماهر ایالت ساسکاچوان ( International Skilled Worker Category)

این برنامه مختص افرادی است که مجوز کار معتبر در استان ساسکاچوان دارند و قصد دارند تا در این استان کار و زندگی کنند. این روش بر اساس یک سیستم امتیاز بندی مشخص بنا شده و متقاضیان می توانند از یکی از این زیرشاخه ها اقدام کنند.

1.نیروهای کار ماهر بین المللی که پیشنهاد کاردارند. (International Skilled Worker – Employment Offer)

این زیرگروه برای افرادی مناسب است که از یک کارفرمای کانادایی جاب آفر یا پیشنهاد کاری، دریافت کرده باشند.

2.نیروهای ماهر و بین المللی در مشاغل مورد تقاضا (International Skilled Worker – Occupations I-Demand)

این زیرشاخه مربوط به افراد با تخصص کاری که در یکی از مشاغل مورد نیاز این استان ،دارای سابقه کاری هستند ولی پیشنهاد کار یا جاب آفر را ندارند.

3.نیروهای ماهر بین المللی اکسپرس انتری ساسکاچوان International Skilled Worker – Express Entry

این برنامه یکی از زیرمجموعه های برنامه استانی ساسکاچوان است که از سال ۲۰۱۵ در وزارت مهاجرت کانادا به وجود آمد. این روش برای افرادی مناسب است که می خواهند در ساسکاچوان زندگی کنند و در سیستم اکسپرس اینتری مهاجرتی و شهروندی کاناد (IRCC) Express Entry Pool ثبت شده باشند و شرایط مورد نیاز برای این روش مهاجرتی ساسکاچوان را نیز ، دارا باشند.

شرایط این برنامه مهاجرت به ساسکاچوان ممکن است هر زمانی تغییر نماید ولی بررسی پرونده مهاجرتی شما متناسب با شرایط زمانی که پرونده خود را کامل ارسال کرده اید، بررسی می گردد.

کسب امتیاز در این برنامه بر اساس عوامل زیر صورت می پذیرد:

  • سن
  • سطح زبان
  • تجربه کار کانادایی
  • سطح تحصیلات
  • پیشنهاد کاری
  • داشتن دعوتنامه از یکی از استانها
  • فاکتورهای مهارت و تجربه کاری
  • تحصیل و آموزش درکانادا

اگر قصد مهاجرت به کانادا را دارید، لطفا فرم های ارزیابی را تکمیل کنید.